Matheos Consultancy
Informatieanalyse en systeemontwerp

TNT Express Juli 2014 - heden

Projectomschrijving Informatieanalyse en functioneel ontwerp voor logistieke systemen

Taken en verantwoordelijkheden Opstellen van requirements, functionele ontwerpen, gebruikersinterfaces en impact analyses ten behoeve van de uitbreiding van logistieke systemen op het gebied van Pick up en Delivery. Hierbij ligt de focus op het realiseren van efficiencyverbeteringen en mobiele toepassingen voor tablet en smartphone.

Tools en technieken Use Case Modellering, Procesmodellering, Enterprise Architect, FluidUI, JIRA

 

NATIONALE-NEDERLANDEN Februari 2012 - heden

Projectomschrijving Uitvoering van de Wabeke compensatieregeling Beleggingsverzekeringen.

Taken en verantwoordelijkheden Als Informatie-analist houd ik me bezig met het selectieproces van de te compenseren beleggingspolissen en het vaststellen van de volgorde waarin delen van de verzekeringsportefeuille gecompenseerd kunnen worden. Tevens verzorg ik de rapportage omtrent volledigheid, juistheid en consistentie naar de interne accountantsdienst tijdens het gehele proces van berekening en vervaardiging van de compensatiebrieven.

Tools en technieken Datamodellering, SQL Server, Access, VBA, DB2

 

PROVIDE CONSULTANCY September 2011 – januari 2012

Projectomschrijving Realisatie van web based applicatie voor een polisadministratie bij verzekeringsintermediairs.

Taken en verantwoordelijkheden In dit SCRUM project ben ik als analist verantwoordelijk voor het globaal systeemontwerp, het logisch datamodel en de integratie met het Assurantie Data Netwerk voor elektronisch berichtenverkeer.

Tools en technieken SCRUM, Use Case modelling, Data modellering, All Finance Datamodel, Assurantie Data Netwerk

 

TNT EXPRESS 2010 – augustus 2011

Projectomschrijving Realisatie van nieuwe internetapplicaties voor eindklanten op het gebied van verzenden en ontvangen van goederen en online betalen.

Taken en verantwoordelijkheden Als Business Analist stelde ik in dit project in overleg met de business en diverse experts het functioneel ontwerp op in de vorm van Use Cases en schermontwerpen. Tevens was ik verantwoordelijk voor de integratie van het systeem met payment service provider Global Collect.

Tools en technieken Use Case modelling, Enterprise Architect, Jira, Global Collect

 

TNT EXPRESS 2008 - 2010

Projectomschrijving Realisatie van een nieuw wereldwijd systeem voor de planning, beheer en financiële afhandeling van het netwerkvervoer tussen TNT depots en hubs.

Taken en verantwoordelijkheden Lid van het Business Analyse team dat de functionele specificaties opstelt in de vorm van Use Cases en schermontwerpen. Daarnaast het leveren van 2e-lijns ondersteuning voor productieverstoringen.

Tools en technieken Use Case modeling, UML, Rational Rose, ClearQuest, Enterprise Architect.

 

NATIONALE-NEDERLANDEN 2003-2008

Projectomschrijving Conversie polisadministratie beleggingsverzekeringen. De portefeuille van ca. 400.000 unit-linked polissen werd gemigreerd uit LIFE naar een nieuw gebouwde polisadministratie.

Taken en verantwoordelijkheden Lid van het analyseteam dat de knelpunten onderzocht die voortkwamen uit verschillen tussen de oude en nieuwe polisadministratie en de gebruikte actuariële methoden. Opsteller van oplossingsalternatieven om deze belemmeringen weg te nemen.

Opstellen van de specificaties voor de levensverzekeringsproducten in de nieuwe administratie op het gebied van kosten, provisie en polisvalidaties.

Beheerder van een relationele database die diende voor het analyseren van de bestaande portefeuille van producten en polissen en voor het bepalen van de conversiestrategie.

Tools en technieken DB2, SQL Server, actuarieel rekenen

 

Vroegere projecten

2003 NATIONALE-NEDERLANDEN Software Configuration Management met behulp van GuardIEn in een Advantage:Gen ontwikkelomgeving

Voor dit project heb ik de technische inrichting en het migratieplan van GuardIEn voor het beheer van Advantage:Gen programmatuur beschreven.

 

2002 – 2003 ABN-AMRO Ontwikkelen webapplicatie voor trustvennootschappen.

Coaching van systeemontwikkelaars met betrekking tot Advantage:Gen, web development en mainframe-implementatie. Opstellen van technisch ontwerp standaarden voor web applicaties die met Advantage:Gen ontwikkeld worden.

 

2000 – 2002 CSM Onderhoud en euroconversie van administratieve systemen van CSM

Functioneel en technisch ontwerp van eurovoorzieningen. Ontwerp nieuwe gecentraliseerde database. Invoering van Software Configuration Management met behulp van GuardIEn in een Advantage:Gen ontwikkelomgeving.

 

1997 – 2000 NN Nieuwbouw van een administratiesysteem voor levensverzekeringen in guldens en beleggingen.

Functioneel en technisch ontwerp, programmeren, testen, COOL:Gen ondersteuning.

 

1996 GOUDSE VERZEKERINGEN Integratie van expert systeem AstraNet met de administratiepakketten van verzekeringsagenten

Functioneel en Technisch ontwerp, Programmeren, Testen in Aion Development System.

 

1994 – 1996 NN Ontwikkeling van een elektronisch postbussysteem voor berichtenverkeer via ADN.

Functioneel en Technisch ontwerp, Programmeren, Testen in COOL:Gen, DB2, COBOL, SQL

 

1993 – 1994 NN Ontwikkeling van het NADNET expertsysteem voor acceptatie van verzekeringsrisico’s

Technisch ontwerp, programmeren, testen van expert regels en gebruikersinterface in Aion Development System. Coördinatie met leveranciers van administratiepakketten m.b.t. gegevensuitwisseling tussen het kennissysteem en deze pakketten.

 

1992 NN Ontwerp en bouw van een klantenregistratie en –informatiesysteem.

Programmeren, testen in CSP en Intelligent Retrieval